Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Ovládni sám/sama sebe
iduzel: 73194
idvazba: 89554
šablona: stranka_ikona
čas: 21.6.2024 23:20:26
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 73194
idvazba: 89554
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'posvem.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/seberozvoj'
iduzel: 73194
path: 8549/72857/72858/72867/73194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ovládni sám/sama sebe

Nejdůležitější dovednosti 21. století

Termín: 20. 5. 2024 od 14:00 – 15:30, 

Místo konání: Ústav ekonomiky a managementu, učebna 3A, Jankovcova 23, Praha 7

Lektor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D., TIC Zlín

Jazyk kurzu: angličtina

Co si z kurzu odneseš:

 • Proč je důležité znát svoje talenty a jak je propsat do podnikání
 • Klíčové dovednosti pro 21. století
 • Case study: zimní safari

 

 • Registrace (pod anglickým názvem The most important skills of the 21st century)

 

 

Praktický úvod do světa AI (inovováno v dubnu 2024)

Jde o inovovanou verzi kurzu, který poprvé proběhl v listopadu 2023. Stále jde o úvod přístupný i začátečníkům. Ale zhruba 2/3 informací by měla být nová, účast tak lze doporučit i těm, kteří kurz v listopadu absolvovali. 

Chcete využívat možnosti generativní umělé inteligence v akademickém prostředí, administrativní práci i soukromém životě? Přijďte se podívat, jak vám může AI pomoci v korespondenci, marketingu, prezentaci výsledků i datové analýze. Ukážeme si tipy na nejlepší současné nástroje i to, jaké jsou jejich slabé stránky. 

Hlavní pozornosti budeme věnovat praktickým příkladům jednoduchého i pokročilého využití AI služeb v praxi. Ukážeme si trapasy i úspěchy z oblasti automatické korespondence, datové analýzy a prezentace dat pomocí AI i programováním vlastních chatbotů. Naučíme se, jak si popovídat s jakýmkoli PDF, jak pracovat s AI bez nutnosti za to platit i jak si vytvořit menší tým AI pomocníků, kteří budou chápat, o co vám jde.

Termín: 17. 4. 2024 od 9:00 - 12:00

Jazyk: čeština

Forma - online (přihlášeným bude zaslán odkaz)

 

Registrace

 

Useful introduction into the world of AI

This is an updated version of the course that was first run in November 2023. It is still an introduction accessible to beginners. But about 2/3 of the information should be new, so participation can be recommended for those who took the course in November.

Interested in harnessing the capabilities of generative artificial intelligence in academic, administrative, and personal settings? Come see how AI can assist you in correspondence, marketing, presenting results, and data analysis. We'll explore tips on the best current tools as well as their limitations.

Our main focus will be on practical examples of both simple and advanced applications of AI services in real-world scenarios. We'll showcase pitfalls and successes in automated correspondence, data analysis, and data presentation using AI, as well as programming custom chatbots. You'll learn how to converse with any PDF, work with AI without the need for payment, and create a small team of AI assistants who understand your needs.

Date & time  17. 4. 2024 from 13:00 - 16:00

Language: English

Place - online (link will be provided to registered participants)

 

Registration

 

Mentoring

Co je mentoring?

Mentoringový program nabízí studentům i zaměstnancům možnost vytvořit si neformální vztah se zkušenějším odborníkem z praxe nebo akademie a posunout se na své cestě o krok dál. Spolupráce je dlouhodobá, nemá pevnou strukturu a každý mentorovaný student, absolvent či zaměstnanec (mentee) si základní cíle určuje podle svých individuálních potřeb. Může se jednat o oblasti studia, kariéry, ale i osobního rozvoje.

Kdo jsou naši mentoři?

Mentor/ka je někdo, kdo má v dané oblasti zkušenosti a předává je svému/své mentee. Ideální je, když působí na jiné instituci, než na jaké studuje či pracuje mentee; v řadách našich mentorů však uvidíte také několik známých tváří z VŠCHT. Často je vhodné najít si odborníka v oblasti, které mentee až tak dobře nerozumí. Otevře se mu/jí totiž jedinečná možnost získat lepší orientaci v příbuzném oboru nebo jiné problematice, která by se mu/jí mohla hodit – například v realizování obchodní stránky vědeckého projektu, nebo možnost stínovat vybraného odborníka/odbornici při managování týmu.

Harmonogram

 1. Přihlášení do programu probíhá vždy na začátku semestru.
 2. Po přihlášení absolvujete kolektivní přípravný workshop s koordinátorkou programu. Společně si vyjasníte vaše očekávání a cíle, kterých chcete v programu dosáhnout.
 3. Výběr mentora/ky by měl odrážet vaše individuální potřeby. Vybrat si ho/ji můžete sami, nebo ve spolupráci s koordinátorkou programu. Pokud v naší nabídce nenajdete nikoho, kdo by vás k vašemu cíli dovedl, můžete s pomocí koordinátorky oslovit někoho mimo program.
 4. Následuje 4-6 měsíců setkávání. Frekvence a náplň závisí čistě na individuální domluvě mezi mentorem a menteem. Doporučujeme vídat se alespoň dvakrát měsíčně.
 5. Program je zakončený sběrem zpětné vazby a společným networkingem.

Další informace včetně přihlašování se dozvíte ZDE.

 

Popularizace vědy / Science communication

Stručný popis kurzu: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty popularizace přírodních věd. V první, obecné části je popularizace vědy zasazena do kontextu mediálně-vědních a didakticko-psychologických poznatků a na srozumitelných příkladech jsou demonstrována její největší úskalí. Ve speciální části je pak v jednotlivých přednáškách vždy kladen důraz na osvojení praktických znalostí důležitých pro prvotní orientaci.

Datum zahájení: 12. 2. 2023

Místo konání (online / offline – místo konání): prezenčně (Učebna BI- VŠCHT Praha)

Doba trvání: 14 týdnů

Hodiny: 2 h + práce na projektu

Hodiny: 60

ECTS (pokud je to relevantní): 3

Jazyk: CZ

Účast (národní / mezinárodní – pro všechny partnery konsorcia): Národní

Cílová skupina: studenti, jak pro DEEPTECH/ tak pro ne DEEPTECH

Požadavky (úroveň znalostí, zaměření …) : Předmět je určen pro studenty se zájmem o komunikaci a diseminaci svého výzkumu nebo svého oboru prostřednictvím různých prostředků.

Odkaz na registraci

Prezentační dovednosti / Presentation skills

Stručný popis kurzu: Předmět je zaměřen na výuku a cvičení prezentací před publikem. Cílem je seznámit studenty nejprve s přístupy při tvorbě prezentací. Dále je výuka zaměřena na nedílnou součást verbální komunikace během prezentací, řeč těla. Zde bude záměr seznámit studenty s nejčastějšími gesty a manipulátory během prezentací. Součástí předmětu budou i pravidelné praktické části, kde si studenti naučené vědomosti sami vyzkouší.

Datum zahájení: 14. 2. 2023

Místo konání (online / offline – místo konání): prezenčně (VŠCHT Praha)

Doba trvání: 14 týdnů

Hodiny: 2 h + domácí příprava

Hodiny: 60

ECTS (pokud je to relevantní): 4

Jazyk: CZ

Účast (národní / mezinárodní – pro všechny partnery konsorcia): Národní

Cílová skupina: studenti, jak pro DEEPTECH/ tak pro ne DEEPTECH

Požadavky (úroveň znalostí, zaměření …) : Bez nároků na předchozí zkušenosti.

Odkaz na registraci

Manažerské dovednosti I / Soft Skills I

Stručný popis kurzu: Předmět je zaměřen na výuku a cvičení prezentací před publikem. Cílem je seznámit studenty nejprve s přístupy při tvorbě prezentací. Dále je výuka zaměřena na nedílnou součást verbální komunikace během prezentací, řeč těla. Zde bude záměr seznámit studenty s nejčastějšími gesty a manipulátory během prezentací. Součástí předmětu budou i pravidelné praktické části, kde si studenti naučené vědomosti sami vyzkouší.

Datum zahájení: 14. 2. 2023

Místo konání (online / offline – místo konání): prezenčně (VŠCHT Praha)

Doba trvání: 14 týdnů

Hodiny: 2 h + domácí příprava

Hodiny: 60

ECTS (pokud je to relevantní): 4

Jazyk: CZ

Účast (národní / mezinárodní – pro všechny partnery konsorcia): Národní

Cílová skupina: studenti, jak pro DEEPTECH/ tak pro ne DEEPTECH

Požadavky (úroveň znalostí, zaměření …) : Bez nároků na předchozí zkušenosti.

Odkaz na registraci

Úvod do umělé inteligence

Stručný popis kurzu: Umělá intelligence, její aktuální cíle a metody; Informované prohledávání stavového prostoru; Význam optimalizace v umělé inteligenci; Řešení některých optimalizačních úloh; Znalosti: jejich ukládání a využívání; Znalosti: odvozování a odpovídání na dotazy; Tvorba a využívání znalostních systémů expertních i plánovacích; Strojové učení aneb odkud se berou znalosti; Metody strojového učení s učitelem i bez učitele; Strojové vnímání; Stroje a komunikace v přirozeném jazyku; Mobilní roboti v terénu i ve výrobní hale – exkurze do laboratoře; Roboti v nebezpečném prostředí – exkurze do laboratoře; UI, 4. průmyslová revoluce a společnost.

Datam zahájení: 23. 2. 2024

Místo konání (online / offline – místo konání): prezenčně (CIIRC, Dejvice)

Doba trvání: 14 týdnů, 1x za 14 dní

Hodiny: 28 hodin; ECTS (pokud je to relevantní): 3

Jazyk: CZ

Účast (národní / mezinárodní – pro všechny partnery konsorcia) : národní

Cílová skupina: DEEPTECH, NO DEEPTECH

Požadavky (úroveň znalostí, zaměření,…): Bez nároků na předchozí zkušenosti.

Odkaz na registraci

Philosophy, Technology and Business

Stručný popis kurzu: „Philosophy, Technology, and Business” invites students to critically assess the relationships between technology and commerce on one hand, and the human condition on the other. Through debate and discussion of key primary texts and other sources, students will become familiar with some of the fundamental ideas and theoretical frameworks conceptualized by a wide array of philosophers and thinkers. The course equips students with a basic knowledge, tools, and skills which allows for a more nuanced and informed way of thinking across both academic and professional settings. The course is taught in English and provides students with useful phraseology and functional language which will allow them to efficiently formulate arguments and express fine nuances of meaning in English and work with complex theoretical texts in English.

Datam zahájení: 14. 2. 2024

Místo konání (online / offline – místo konání): prezenčně (J23 1C)

Doba trvání: 14 týdnů

Hodiny: 28 hodin; ECTS (pokud je to relevantní): 3

Jazyk: EN

Účast (národní / mezinárodní – pro všechny partnery konsorcia) : národní

Cílová skupina: DEEPTECH

Požadavky (úroveň znalostí, zaměření,…): English

Odkaz na registraci

 

Archiv

Další kurzy zimního semestru 2023-2024

Praktický úvod do světa AI

V rámci tohoto praktického úvodu se seznámíte s možnostmi, které generativní umělá inteligence nabízí nejen v akademickém prostředí, ale i v každodenní administrativní praxi a osobním životě. Prozkoumáme různé způsoby, jakými AI může efektivně přispět k vaší práci – od optimalizace e-mailové komunikace až po sofistikované marketingové kampaně a od prezentace komplexních výsledků po pokročilou analýzu dat. Ukážeme, jak AI může šetřit váš čas a zvyšovat produktivitu, a podíváme se na to, kde mohou být potenciální pasti a omezení těchto technologií.

Program

 • Zapojení AI do firemní praxe s konkrétními případy pro administrativu – Podrobně prozkoumáme, jak umělá inteligence mění oblast firemní administrativy. Představíme praktické příklady, kde AI pomáhá v automatizaci rutinních úkolů, správě dokumentů a optimalizaci procesů, což umožňuje pracovníkům soustředit se na složitější a tvůrčí aspekty své práce. 
 • Vylepšování vlastního textu pomocí AI – Zaměříme se na to, jak AI může zlepšit kvalitu psaného textu. Probereme nástroje pro kontrolu gramatiky a stylu, navrhování obsahu a dokonce i nástroje pro zvýšení přesvědčivosti a jasnosti vašich argumentů ve vědeckých publikacích, obchodních návrzích a marketingovém obsahu. 
 • Tvorba prezentací pomocí AI – Předvedeme, jak AI může asistovat ve vytváření vizuálně atraktivních prezentací, které mohou automaticky adaptovat obsah dle preferencí publikum nebo kontextu vaší prezentace. Ukážeme také, jak AI může pomoci při tvorbě strukturovaného narativu, který vaše publikum zaujme a informuje. 
 • Sumarizace pomocí AI – Vysvětlíme, jak lze pomocí AI nástrojů zpracovat a shrnout rozsáhlé množství informací do přehledných sumarizací. Tato část se zaměří na techniky pro získávání klíčových bodů z velkých datasetů, studií nebo dlouhých dokumentů, což je zvláště užitečné pro rychlé rozhodování a získávání přehledů. 
 • Tipy na další nástroje – Nabídneme vám širší pohled na řadu dalších AI nástrojů, které mohou rozšířit vaše horizonty. Budeme se věnovat jak specializovaným nástrojům pro konkrétní účely, tak všestranným platformám, které mohou podporovat různé aspekty vaší práce a pomáhat vám zůstat na špici v rychle se vyvíjejícím světě AI.

Termín: 7. 11. 2023 od 9:00 - 12:00

Jazyk: čeština

Forma - online (přihlášeným bude zaslán odkaz)

 

Registrace - žádost o zaslání záznamu

 

Useful introduction into the world of AI

In this practical introduction, you'll discover the capabilities that generative artificial intelligence offers not only in the academic field but also in everyday administrative practice and personal life. We'll explore various ways in which AI can effectively contribute to your work – from optimizing email communication to sophisticated marketing campaigns and from presenting complex results to advanced data analysis. We'll show how AI can save time and increase productivity, and we'll look at where there may be potential pitfalls and limitations of these technologies.

Programme

 • Implementing AI in Business Practice with Specific Cases for Administration – We'll delve into how artificial intelligence is transforming the field of corporate administration. We'll present practical examples where AI aids in the automation of routine tasks, document management, and process optimization, enabling workers to focus on more complex and creative aspects of their work. 
 • Improving Your Own Text with AI – We will focus on how AI can enhance the quality of written text. We'll discuss tools for grammar and style checks, content suggestions, and even tools to increase the persuasiveness and clarity of your arguments in scientific publications, business proposals, and marketing content. 
 • Creating Presentations with AI – We will demonstrate how AI can assist in creating visually attractive presentations that can automatically adapt content according to audience preferences or the context of your presentation. We'll also show how AI can help create a structured narrative that will engage and inform your audience. 
 • Summarization with AI – We'll explain how AI tools can be used to process and condense vast amounts of information into concise summaries. This section will focus on techniques for extracting key points from large datasets, studies, or lengthy documents, which is especially useful for quick decision-making and gaining overviews. 
 • Tips for Additional Tools – We'll provide you with a broader look at a range of other AI tools that can expand your horizons. We'll cover both specialized tools for specific purposes and versatile platforms that can support various aspects of your work and help you stay at the forefront of the rapidly evolving world of AI.

 

Date & time  7. 11. 2023 from 13:00 - 16:00

Language: English

Place - online (link will be provided to registered participants)

 

Registration - ask for a video recording

 

Mediální komunikace pro manažery

 (CZV837036)

Popis kurzu: Kurz dává absolventům základní představu o struktuře a fungování médií masové komunikace v České republice. Umožňuje pochopit zákonitosti, jimiž se řídí redakční politika médií, a v praktické komunikaci s médii je respektovat. Součástí kurzu je výklad základních pojmů, užívaných při řízení a posuzování médií masové komunikace, a přehled platné české mediální legislativy. Kurz poskytuje elementární dovednosti v kontaktu se sdělovacími prostředky a vytváří dobré předpoklady k jejich dalšímu rozvíjení.

Termín: od 18.9.2023

Jazyk: čeština

Registrace: https://student.vscht.cz/prijimacky/index.php?id=6f50ebd10fb73a535086060321a2e28d&tid=&do=detail_kurz&cid=174

Prezentační dovednosti 

(V832004)

Popis kurzu: Kurz prezentace a komunikace před publikem. Naučíte se tvorbu prezentací, verbální komunikaci a řeč těla. V praktické části si naučené vědomosti sami vyzkoušíte.

Termín: od 20.9.2023

Jazyk: čeština

Registrace: https://student.vscht.cz/eng/predmety/index.php?do=predmet&kod=V832004

Presentation skills 

(AB501046)

Course description: This course enhances speaking and presenting skills, focusing on students at the B1-B2 CEFR level. It covers idea organization, strategies, presentation language, and practical techniques. Students will strengthen their abilities through individual performance development and access to a wealth of resources. Topics include Structure and Organization, Verbal and Non-verbal balance, Voice and Intonation, Props, Slide design, Notes, and Handouts.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/eng/predmety/index.php?do=predmet&kod=AB501046

Manažerské dovednosti I 

(V832003)

Popis kurzu: Kurz pro rozvoj dovedností v oblasti vedení a spolupráce. Čtyři tematické okruhy: prezentační dovednosti, komunikace, vedení, týmová práce. Výuka externími odborníky z Procter & Gamble. Pro ty, kdo chtějí úspěšně vést nebo se zapojit do týmu. Certifikát od Procter & Gamble.

Termín: od 21.9.2023

Jazyk: čeština

Registrace: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=V832003

Základy vědecké komunikace 

(B342008)

Popis kurzu: Předmět je zaměřen na zvýšení měkkých dovedností studentů při písemné a orální presentací vlastních výsledků. Základem jsou teoretické přednášky a praktická cvičení v rétorice, přednesení odborné přednášky a plakátového sdělení. Podstatnou část předmětu tvoří příprava na psaní bakalářské práce.

Termín: od 25.9.2023

Jazyk: čeština

Registrace: https://student.vscht.cz/eng/predmety/index.php?do=predmet&kod=B342008

Vědecká komunikace 

(M342018)

Popis kurzu: Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia. Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.

Termín: od 25.9.2023

Jazyk: čeština

Registrace: https://student.vscht.cz/eng/predmety/index.php?do=predmet&kod=M342018

Principles of management 

(AB501001)

Course description: This course introduces students to management principles applicable to managers at all levels. It covers fundamental concepts, content structure, and proven recommendations for key managerial functions like decision-making, planning, implementation, control, and organization. The course also discusses contemporary management approaches.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/eng/predmety/index.php?id=637aae8e0809c5b89d88030a98e81874&tid=&do=predmet&kod=AB501001

Manažerská psychologie 

(B501008)

Popis kurzu: Porozumějte osobnosti, způsobům komunikace, konfliktům a jejich řešení, motivaci a stresu v pracovním prostředí. Získejte dovednosti pro efektivní řízení týmů a prevenci negativních jevů na pracovišti.

Termín: od 18.9.2023

Jazyk: čeština

Registrace: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=B501008

Psychology for managers 

(AB501008)

Course description: Explore applied psychology in management. Topics include group dynamics, personality typologies, conflict resolution, negotiation, and workplace motivation. Practical exercises and case studies enhance learning.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=AB501008

Critical thinking 

(AB501402)

Course description: Critical Thinking is a Transversal Skill and as such it finds its place across all subjects and specialisations. Explore argument analysis, logic, fallacies, and rhetoric. Apply these skills in discussions, case studies, and ethical contexts. Improve English argumentation proficiency.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=AB501042

Social competences in project and process management 

(AM501025)

Course description: Enhance social competencies: Interactive course encourages self-reflection, goal setting, and teamwork. Activities include case study analysis, personal development planning, reading and presenting on social competency topics, and improving English communication skills.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=AM501025

Global virtual teams 

(AM501023)

Course description: Develop teamwork skills in global virtual teams. Collaborate with students from five European universities on real-world projects. Provide digital communication strategy recommendations for international expansion. Reflect on your experience through critical incident analysis.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=AM501023

Intercultural communication 

(AB501043)

Course description: Enhance intercultural communication skills: Explore cultural awareness, values, attitudes, and language use across cultures. Interactive course combines face-to-face and online activities for practical learning, critical thinking, and reflection.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=AB501043

Networking in English 

(AB501040)

Course description: Develop essential business networking skills: Learn effective communication, interaction, and behavior in networking situations. Course includes language analysis, role-plays, teamwork, and individual feedback to enhance practical communication abilities.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=AB501040

Meetings and negotiations in English 

(AM501037)

Course description: Enhance English language and communication skills for effective participation in meetings and negotiations. Learn key strategies and phraseology for active and efficient engagement in English-language meetings.

Duration: from 18.9.2023

Language: English

Link to the registration: https://student.vscht.cz/predmety/index.php?do=predmet&kod=AM501037

Aktualizováno: 3.5.2024 16:50, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi